BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH
ÔNG TRẦN VIỆT ANH
CT HĐQT. Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn

PHÓ CHỦ TỊCH
Ô. TRẦN QUỐC TÂM

TGĐ. Công ty TNHH Cơ Điện lạnh Lê Quốc

PHÓ CHỦ TỊCH
Ô. NG. VĂN LÊ HÙNG

GĐ. Công ty TNHH TM DV Lê Hùng Sao Mai

PHÓ CHỦ TỊCH
ÔNG LÊ QUỐC HỘI

TGĐ. Công ty TNHH DV Bảo Vệ Đại Trường Hải

CHÁNH VĂN PHÒNG
B. NG. THỊ KIM NHỰT

GĐ. Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm Hưng Thịnh

PHÓ CHỦ TỊCH
BÀ ĐẶNG THỊ THU BA

TGĐ. Công ty TNHH Thương Mại & Dịch vụ Tổng hợp Phúc Đức Thọ

PHÓ CHỦ TỊCH
ÔNG LÊ VĂN QUANG

GĐ. Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tiếp Thị Thể Thao Q.V.T