Đăng ký hội viên

Kính gửi :  Quý anh chị Giám đốc, Chủ Doanh nghiệp, Chủ Nhiệm hợp tác xã, Chủ cơ sở trên địa bàn quận Thủ Đức

Hội doanh nghiệp Thủ Đức được thành lập theo Quyết định số 358/QĐ-UB ngày 25 tháng 01 năm 2005 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hội là thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam – quận Thủ Đức và là Hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Hội Doanh nghiệp Thủ Đức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở Ngân hàng theo quy định của nhà nước. Hội hoạt động theo điều lệ Hội với nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng pháp luật Việt Nam và chịu sự quản lý Nhà nước của Uỷ ban Nhân dân Quận Thủ Đức.

Hiện nay, Hội có 154 doanh nghiệp thành viên. Hội có phương châm hoạt động: “Vì quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp – Vì lợi ích quốc gia – Vì uy tín đối với quốc tế  – Vì xã hội và cộng đồng” và Khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết – Đổi mới – Hợp tác – Phát triển”. Hội ngày càng được sự quan tâm, tín nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp.

HỘI HOẠT ĐỘNG THEO CÁC NGUYÊN TẮC SAU:

1.Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, sản phẩm của các Doanh nghiệp của Hội trên địa bàn quận và các địa phương lân cận.

2. Tạo điều kiện để giao lưu giữa các Doanh nghiệp với nhau để học hỏi, trao đổi kinh ngiệm, tháo gỡ các khó khăn trong quá trình sản xuất và kinh doanh của Doanh nghiệp.

3. Là cầu nối giữa các Doanh nghiệp và lãnh đạo quận, các cơ quan chức năng của quận để đạt các vướng mắc gặp phải trong sản xuất kinh doanh và tiếp nhận những ý kiến đóng góp, chỉ đạo từ các đồng chí Lãnh Đạo quận đối với hoạt động của Hội.

4. Vận động các Doanh nghiệp tham gia các hoạt động từ thiện, cùng với quận giải quyết một số vấn đề xã hội trên địa bàn quận.

5. Giới thiệu Hội viên và đề cử người đại diện đi nước ngoài để tiếp cận thị trường, dự các cuộc triển lãm,  hội nghị,  hội thảo theo quy chế của nhà nước.

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY: