Hội doanh nghiệp Thủ Đức được thành lập theo Quyết định số 358/QĐ-UB ngày 25 tháng 01 năm 2005 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hội là thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam – quận Thủ Đức và là Hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Hội Doanh nghiệp Thủ Đức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở Ngân hàng theo quy định của nhà nước. Hội hoạt động theo điều lệ Hội với nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng pháp luật Việt Nam và chịu sự quản lý Nhà nước của Uỷ ban Nhân dân Quận Thủ Đức.

Đại hội nhiệm kỳ III (2016-2021) Hội Doanh nghiệp Quận Thủ Đức ngày 13/10/2016 đã bầu ra Ban Chấp Hành, Ban Thường Vụ, Ban Kiểm Soát, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội. Đại hội cũng thông qua phương hướng hoạt động của hội trong thời gian tới và chủ trương thu hút thêm nhiều Doanh nghiệp tham gia vào hoạt động của Hội.

Hiện nay, Hội có 154 doanh nghiệp thành viên. Hội có phương châm hoạt động: “Vì quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp – Vì lợi ích quốc gia – Vì uy tín đối với quốc tế  – Vì xã hội và cộng đồng” và Khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết – Đổi mới – Hợp tác – Phát triển”. Hội ngày càng được sự quan tâm, tín nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp.

Quyết định thành lập TBA: https://bitly.com.vn/a2kthh

Điều lệ TBA: https://bitly.com.vn/t4chl6

Quyết định phê duyệt Điều lệ TBA: https://bitly.com.vn/gnw3xf

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x